Adviseren over de Participatiewet

De doelstelling van de Participatiewet is iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Uitgangspunt van de Participatiewet is uit te gaan van de eigen kracht van mensen en het bieden van ondersteuning waar dat nodig is.

Het streven is te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben de opdracht zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen richting werk.

De volgende koers is uitgezet:

  • Aalsmeer gaat proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.
  • Aan de poort (preventie) wordt zoveel mogelijk een werkaanbod gedaan voor een aanvraag voor een uitkering tot stand komt.
  • Wanneer een uitkeringssituatie aan de orde is wordt gekeken of er arbeidsvermogen is en of iemand (met ondersteuning) aan het werk kan.
  • Wanneer werk aan de orde is wordt gekeken of de instrumenten loonkostensubsidie, beschut werk etc. kunnen worden ingezet.
  • Is er geen arbeidsvermogen dan wordt bekeken of arbeidsmatige dagbesteding tot de mogelijkheden behoort.
Participatiewet - Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl