Adviezen

Hieronder een overzicht van een aantal uitgebrachte adviezen door de Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer.

2023

20230315 éénmalige energietoeslag 2023

20230525 Advies menselijke maat in de Participatiewet

20230914 Advies Strategienota 2023-2026

20230918 Advies Re-Integratieverordening 2023

 

 

2022

30122022 ADVIES Laaggeletterdheid

26112022 ADVIES inzake cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021
20012022 ADVIES (ongevraagd) arbeidsmigranten

2021

1712021ADVIES Beleidsregels gedupeerden Toeslagenaffaire

12122021 ADVIES REGIOPLAN BESCHERMD WONEN

18082021 ADVIES BESCHERMD WONEN

01072021 ADVIES NOTA INBURGERING

01062021 ADVIES AANBESTEDING WMO VERVOER

20210601 ADVIES AANBESTEDING HULP IN DE HUISHOUDING

19042021 ADVIES PLAN VAN AANPAK BESTRIJDING EENZAAMHEID EN DEPRESSIES

2020

20200814 ADVIES TASKFORCE WONEN EN ZORG

22092020 ADVIES BELEIDSNOTA SCHULHULPVERLENING

13062020 ADVIES VERORDENING JEUGDHULP

02032020ADVIES STRATEGISCHE UITGANGSPUNTENNOTITIE INKOOP WMO BEGELEIDING

18012020 ADVIES NOTA MINIMABELEID 2020 en verder

2019

17102019 ADVIES WOONAGENDA 2020

15102019 ADVIES ABONNEMENTARIEF WMO 2020

01022019 ADVIES TOEZICHT WMO 2018

07072019 ADVIES ASD NOTA DE KRACHT VAN AALSMEER

2018

17042018 ADVIES CLIENTERVARINGS ONDERZOEK SHV APRIL 2018

13052018 ADVIES VERBOUWING RAADHUIS & OUDE VEILING

01052018 ADVIES NIEUW BELEID SOCIAAL DOMEIN

21052018 ADVIES BESTEDING KLIJNSMAGELDEN (ARMOEDEBELEID)

21052018 ADVIES TAFELTJE DEKJE

24052018 ADVIES INKOOP WMO HULPMIDDELEN

19092018 ADVIES CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO

2017

21062017 ADVIES VERORDENING JEUGDHULP AALSMEER 2018

09022017 ADVIES ZWEMREGELING MINIMA

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl