Vergaderingen

Vergaderingen

Voorafgaand aan de vergaderingen heeft u gelegenheid uw vraag/voorstel voor te leggen aan de leden van de Adviesraad.

Ingediende vragen worden dus behandeld voordat de vergadering begint.

De Adviesraad vergaderingen zijn niet openbaar.

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad staat vermeld op de Home pagina

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl